แบบทดสอบเรื่องระบบขับถ่าย


1. ของเสียคืออะไรสารที่เป็นพิษต่อร่างกาย
สารที่ร่างกายต้องกำจัดออก
สารที่มีมากเกินความต้องการ
ถูกต้องทุกข้อ

2. ในน้ำปัสสาวะนอกจากน้ำแล้วมีสารใดเจือปนอยู่ในปริมาณมากที่สุดโซเดียมคลอไรด์
แอมโมเนีย
ยูเรีย
กรดยูริก

3. เหงื่อมีน้ำร้อยละเท่าใด90
93
95
99

4. การหมุนเวียนของเลือดผ่านไตข้อใดถูกต้องหลอดเลือดแดงใหญ่ > ไต > หลอดเลือดดำใหญ่
หลอดเลือดดำใหญ่ > ไต > หลอดเลือดแดงใหญ่
หลอดเลือดดำใหญ่ > หลอดเลือดแดงใหญ่ > ไต
หลอดเลือดแดงใหญ่ > หลอดเลือดดำใหญ่ > ไต

5. ของเสียที่ได้จากกระบวนการกรองของหน่วยไตจะถูกส่งไปเก็บไว้ที่ใดกรวยไต
หลอดไต
ท่อปัสสาวะ
กระเพาะปัสสาวะ
6. ข้อใดไม่เกิดบริเวณลำไส้ใหญ่การดูดสารอาหารกลับเข้าสู่ผนังลำไส้ใหญ่
การดูดน้ำแลของเหลวกลับเข้าสู่ผนังลำไส้ใหญ่
การดูดสารที่เป็นพิษเข้าสู่ผนังลำไส้ใหญ่
เกิดการย่อยของเส้นใยอาหารโดยแบคทีเรีย

7. ของเสียที่เหลือจากการย่อยซึ่งอยู่ในสภาพของแข็งจะถูกกำจัดออกจากร่างกายทางใด โดยวิธีการใดปาก โดยการบีบตัวของหลอดอาหาร
ปากทวารหนัก โดยการบีบตัวของลำไส้ใหญ่
ลำไส้เล็ก โดยการบีบตัวของกล้ามเนื้อลำไส้เล็ก
ลำไส้ใหญ่ โดยการบีบตัวของกล้ามเนื้อลำไส้เล็ก

8. โดยเฉลี่ยในวันหนึ่ง ๆ จะมีเลือดไหลผ่านไตประมาณวันละเท่าไร10 ลิตร
100 ลิตร
120 ลิตร
180 ลิตร

9. ของเสียที่ถูกกำจัดออกจากร่างกายทางผิวหนังมีสถานะตามข้อใดของแข็ง
ของเหลว
ก๊าซ
ทั้ง 3 สถานะ

10. ท่อจากต่อมเหงื่อจะมีปากท่ออยู่ที่บริเวณใดบริเวณหลอดเลือดฝอย
บริเวณใต้รักแร้
บริเวณผิวหนังด้านบน
บริเวณใต้ผิวหนัง